ul. Kobylogórska 59, 66-400 Gorzów Wielkopolski

ZPH Rafi w EU

ZHP Rafi w UE

Informacje o projekcie

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż Zakład Produkcyjno-Handlowy „RAFI” Alicja Mielcarek dnia 05.08.2013 r. podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia nr POIG.04.03.00-00-C39/12.

Tytuł realizowanego projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów metalowych przez firmę „RAFI”

Wartość projektu – 3 460 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej – 1 804 502,77 PLN
Okres realizacji: 01.04.2014 r. – 31.07.2015 r.

Informacji o projekcie udziela:
Alicja Mielcarek
telefon: +48 607 095 059
e-mail: biuro@rafi-gorzow.eu

Oficjalny portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/index_pl.htm
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Bank Gospodarstwa Krajowego: www.bgk.com.pl